Styrelsen söker ny ordförande och ledamöter

Vår ordförande Börje har aviserat sin avgång till årsmötet i mars 2023. Utöver det behöver styrelsen nya ledamöter. Är du intresserad av att delta i det viktiga – och roliga! – arbetet i vår förenings styrelse? Kontakta isåfall valberedningen på mail enligt nedan:

Bo Bladholm: bobladholm@gmail.com

Bengt Franzén: Bengt.franzen@gmail.com