Värmdöviks vägförening

Välkommen

Äger du en fastighet i området är du också medlem i Värmdöviks Vägförening. Något alla vi medlemmar kan antas ha gemensamt är kärleken till den fina naturen. Här finns verkligen fantastiska möjligheter till aktivitet och rekreation.

Föreningen ansvarar för vägnätet men äger också områdets allmänningar. Att vägar och diken är fria från hinder att hastigheten (30 km/h) respekteras och att skog, hav och sjöar hålls rena och friska är därför allas vårt gemensamma ansvar och intresse.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! På så vis bevarar vi Värmdövik som en idyll för alla - barn som vuxna, permanent- som fritidsboende.

____________________________________________________________________________________

Vägföreningens telefonabonnemang har avslutats. Vill du komma i kontakt med någon i vägföreningen, mejla till vvf@spray.se. Du kan också skriva till Box 1041, 134 27 Gustavsberg.

___________________________________________________________________________________

Fastighetsägare i området får gärna hämta den uppsopade sanden från i vintras. Den ligger på båtklubbens parkering, vid anslagstavlan på Forellstigen samt i vändplanen vid Råbockstigen.

_______________________________________________________________

Gallring enligt Skogsvårdsplan pågår.

______________________________________________________________________________________

Styrelsen har normalt möten en gång i månaden med undantag för juli månad. Först därefter kan medlemmar förväntas få besked.

______________________________________________________________________________________

 


Tillbaka till startsidan för Värmdövik.