Styrelsen – kontakt, ledamöter

Du kan kontakta oss via email eller vanlig post:

email: vvf@varmdovik.se

Värmdöviks Vägförening Box 1041, 134 27 Gustavsberg

När du skickar mail till styrelsen kom då ihåg att ange:

  • Namn
  • Adress
  • Tomtbeteckning
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • Rubrik för ärendet
  • Beskrivning av ärendet
  • Ev. bifoga dokument

Vägföreningens styrelse består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Styrelsen verksamhetsåret 2022

OrdförandeBörje Larsson
LedamotIngrid Littke Lundberg
LedamotEva Carlsson
LedamotUlrica Ericson
LedamotÅke Nilsson
SuppleantRickard Boberg
SuppleantChrister Olsson
Suppleant Helen Hammar

Revisorer

Auktoriserad revisorEva Hansen
VerksamhetsrevisorAnnica Korsner
VerksamhetsrevisorAgneta Widman