Välkommen till Värmdöviks vägförening!

Äger du en fastighet i området är du också medlem i Värmdöviks Vägförening. Något alla vi medlemmar kan antas ha gemensamt är kärleken till den fina naturen. Här finns verkligen fantastiska möjligheter till aktivitet och rekreation.

Föreningen ansvarar för vägnätet men äger också områdets allmänningar. Att vägar och diken är fria från hinder, att hastigheten (30 km/h) respekteras och att skog, hav och sjöar hålls rena och friska är därför allas vårt gemensamma ansvar och intresse.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! På så vis bevarar vi Värmdövik som en idyll för alla – barn som vuxna, permanent- som fritidsboende.