Ordningsregler

Ålbadet

Som vanligt vädjar styrelsen till alla glada badgäster att hjälpas åt att hålla badet rent och fint. Släng soporna i soptunnan, är den full ta med soporna hem. Överfyllda soptunnor luktar illa och drar till sig råttor och andra skadedjur. Parkera på parkeringsplatsen, inte på våra smala vägar. Hundar älskar att bada, men de måste vi hänvisa till andra bad. Hundarna ska hållas kopplade när de är med på stranden.

Mark och tomtgränser

Vänligen respektera var gränsen mellan din fastighet och vägföreningens mark går. Det gäller både mot gatan samt om din tomt vetter mot allmänning. Fordon, båtar och annat material ska placeras på den egna tomten och inte på föreningens mark.

Vägar

Föreningen förvaltar ca 1,2 mil väg i vårt område. Dispens ska sökas av den som avser att köra tunga fordon (totalvikt över 4 ton) under den tid då 4 ton-skyltar är uppsatta (tjällossningsperioden). Vid bygglov för större byggnationer debiteras fastighetsägaren en slitageavgift, fn 2.500kr. Maskiner med larvfötter får ej framföras på våra vägar. Eventuella reparationer av skador orsakade av larvfötter kommer att debiteras fastighetsägaren.

Sjöar

I området finns Korsmosjön och Kroksjön. Alla medlemmar har rätt att fiska i sjöarna. Vid Kroksjön har VVF en badbrygga.

Viltvård

Vid behov kontakta Värmdö Kommun på telefonnummer 08-57047400.