Ordningsregler

Ålbadet

Som vanligt vädjar styrelsen till alla glada badgäster att hjälpas åt att hålla badet rent och fint. Släng soporna i soptunnan, är den full ta med soporna hem. Överfyllda soptunnor luktar illa och drar till sig råttor och andra skadedjur. Parkera på parkeringsplatsen, inte på våra smala vägar. Hundar älskar att bada, men de måste vi hänvisa till andra bad. Hundarna ska hållas kopplade när de är med på stranden.

Mark

Några få tomtägare har fortfarande material/båtar mm placerade utanför tomtgräns. Flytta in detta på den egna fastigheten.

Vägar

Dispens ska sökas av den som avser att köra tunga fordon (totalvikt över 4 ton) under den tid då 4 ton-skyltar är uppsatta (tjällossningsperioden). Maskiner med larvfötter får ej framföras på våra vägar. Eventuella reparationer av skador orsakade av larvfötter kommer att debiteras fastighetsägaren.

Sjöar

I området finns Korsmosjön och Kroksjön. Alla medlemmar har rätt att fiska i sjöarna. Vid Kroksjön har VVF en badbrygga.

Viltvård

Vid behov kontakta Värmdö Kommun på telefonnummer 08-57047400.