INFO FRÅN VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING – OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATSERNA!

Vi uppdaterar löpande denna information tillsammans med Trafikverkets markentreprenör RR Mark. Informationen läggs även ut på vår hemsida:  vvf.varmdovik.se

Vid frågor kontakta VVF:s styrelse via mail vvf@varmdovik.se

Busshållplats-projektet 2021-03-23:

Grävlingsstigen:

  • Det kvarstår arbeten som kräver att ena körfältet stängs av, entreprenören väntar på OK från Trafikverket), så snart klartecken kommer så planerar de in arbetena. Entreprenören har bytt även personal/platschef, den nye platschefen ska godkännas av TrV innan arbetena kan fortsätta.
  • Den gamla hpl vid Grävlingsstigen med riktning mot Stavsnäs kommer vara i drift tills den nya är klar och kan användas. 

Övrigt

  • Det har monterats upp flera nya belysningsstolpar vid korsningen och hållplatserna. Kvarstår att Vattenfall ska koppla in dem och det kommer troligen inte ske förrän efter nyår. Befintlig ”kommunal” belysning finns dock kvar.
  • Refugerna kommer också byggas klart under hösten.

Gällande el-arbetena på Jakthornsvägen och Fiskarvägen:

Finns en del berg som måste tas bort för att kunna fortsätta schakten. Berget spräcks istället för att sprängas. Om inget mer berg dyker upp bedömer Vattenfall att arbetena är klara om ca 3 veckor.
Den gamla transformatorstationen på Jakthornsvägen byts ut under vecka 48.