Fotbollsmål

Nu är de nya fotbollsmålen levererade, monterade och förankrade nere på lekplatsen på Herrviksvägen (se bild). Styrelsen hoppas att dessa bidrar till nöje för alla fotbollsglada barn i området!